R. Commandeur Advies

AGRARISCHE BEDRIJFSADVISERING


Deze website is in beweging.


________________________________________________________________________________

The Melody of Farming!


Ria Commandeur even voorstellen:


 Ruim 30 jaar adviseer en begeleid ik melkveehouders en akkerbouwers, individueel en in groepen naar een meer duurzame manier van boeren. Mijn werkwijze is gebaseerd op respect voor de aarde en natuurprocessen, waarbij economie en ecologie samen opgaan en elkaar versterken. De boer staat altijd centraal en vormt het middelpunt van zijn of haar bedrijfskringloop. Zorg en aandacht voor bodemvruchtbaarheid en gezondheid van het vee zijn binnen die kringloop van groot belang.

 

R. Commandeur Advies werkt samen met Rockin Soils en Takens Kringlooplandbouwadvies.

Rockin Soils is gespecialiseerd in bodembiologie en landbouw met zo weinig mogelijk externe input.  

 Takens Kringlooplandbouwadvies geeft een nuchter advies voor een toekomstgerichte landbouw.